Wikia


Zikawa zijn twee personages die feitelijk hetzelfde personage zijn, vandaar dat ze op dezelfde pagina staan. Bijde Ziwaka's zijn dokters in een koningshuis. Het is wat uiterlijk en logica betreft niet waarschijnlijk dat de twee Ziwaka's een en dezelfde zijn.

De eerste ZiwakaEdit

Ziwaka

Ziwaka in Vier ontmoetingen

Ziwaka 2

Ziwaka in Prins Ajatasattoe en Jetavana

De eerste dokter Ziwaka komt alleen voor in het tweede album. Hij verzorgt prins Siddharta wanneer hij in een coma raakt en later wanneer Siddharta de pest krijgt, weet Ziwaka hem te redden. Siddharta heeft veel respect voor zijn dokter en hij heeft ook veel van hem geleerd. Wanneer Dhepa stervende is, onthult Boeddha dat hij van Ziwaka geleerd heeft hoe bloedfransfusie werkt. Ook Assaji weet Siddharta voorlopig te redden door lessen van zijn dokter.

De tweede ZiwakaEdit

De andere Ziwaka komt voor in het zevende en achtste album. Hij is in dienst in het rijk van Maghada. Met hulp van Ajatasattoe redt hij Yoedelka van een ernstige ziekte. Ajatasattoes vraag waarom mensen niet gelijk behandeld worden, zet hem ook aan het denken. Wanneer Bimbisara ziek wordt reageert Ziwaka razend als minister Onderbuik op bevel van Ajatasattoe de voormalige koning opsluit in de gevangenistoren. Onderbuik adviseert Ziwaka zich voor zijn eigen veiligheid gedeisd te houden. Als Ajatasattoe een tumor krijgt, denkt Ziwaka dat het een afkick reacties is van een krachtige drug. Boeddha denkt da Ajatasattoe enkel wat liefde nodig heeft.

Een en dezelfde of niet?Edit

Aangezien de Ziwaka uit het tweede deel al 82 was plus het feit dat tussen het tweede album en het zevende en achtste zich een tijdsperiode van zeker 25 jaar bevindt, zijn beide Ziwaka's hoogstwaarschijnlijk twee verschlllende personen.