WikiaPrince virudhaka 24199


Ík ben dan wel van koninklijken bloede, maar ook voor een deel shoedra. Daarom kan ik arrogante Brahmanen en ksatriya niet uitstaan!!! Macht is waar het op aankomt in de wereld en ik zal je laten zien hoeveel macht ik heb. Sta op.. als je dat niet doet, maai ik elke monnik hier neer!!-- de Kristallen prins

Viroedhaka was de prins en later de koning van Kosala. Vanwege de Lapis Lazuli, die op zijn voorhoofd is gezet, werd hij ook wel de Kristallen prins genoemd. Hij was de zoon van Prasenajit en zijn moeder was een edelvrouw uit Kapilavastoe. Als echter blijkt van zijn moeder een slavin van orgine was, werd Viroedhaka woedend en verbitterd en hij werd een van de wreedste personages uit de manga. Viroedhaka was verantwoordelijk voor de uitroeiing van de Shakya's. Zelfs nadat hij volgeling van Boeddha was geworden, moest hij nog dramatische beslissingen nemen.

BiografieEdit

Vier ontmoetingenEdit

Koning Prasenajit eist in het tweede album de Shakya's om hem een edelvrouw te schenken, zodat hij verwand wordt aan de Shakya's. Hij krijgt echter een slaving, vermomd als edelvrouw. Prasenajit trapt erin en een paar maanden later wordt Viroedhaka geboren. Als baby houdt Viroedhaka duidelijk meer van zijn moeder dan van zijn vader.

Het woud van OeroevelaEdit

In het vierde album is Viroedhaka jong volwassen en hij wordt naar Kapilavastoe gestuurd om daar te studeren. Daar komt de Kristallen prins er achter dat zijn moeder een slavin is, waarna hij terug naar huis vertrekt om zijn moeder te vermoorden. Prasenajit weet hem net op tijd tegen te houden en overtuigt hem zich niet op zijn moeder te wreken, maar op de Shakya's. Viroedhaka stemt toe en Kapilavastoe wordt veroverd. Viroedhaka laat bovendien alle studenten executeren die hem ooit hebben beledigd. Een tijdje later wordt de Kristallen prins door Yatala ontvoerd die zich wil wreken op het onrecht dat hem is aangedaan. Viroedhaka wordt bevrijd als hij Yatala overtuigt dat hij net als Yatala gedeeltelijk slavenbloed bezit. Om het leger van Kosala te versterken, vraagt de Kristallen prins aan Yatala om voor hem te werken om tegen het onrecht te strijden. Yatala stemt toe, maar als hij ontdekt dat Viroedhaka's moeder als slavin moet werken, krijgen ze ruzie met elkaar. Als er de pest in het slavenhuis uitbreekt laat Viroedhaka het pand met slaven erin verbranden; inclusief zijn moeder. Zij wordt net op tijd door Yatala gered. Viroedhaka verbant zijn moeder voor de veiligheid. Als ze onderweg sterft en als Yatala weg is, durft Viroedhaka eindelijk zijn verdriet te tonen over haar verlies.

Het hertenpark
Retreat

Boeddha wordt door herten beschermd tegen Viroedhaka

In het vijfde album geeft de Kristallen prins het bevel over het Kosalaanse leger in een oorlog tegen Maghada. Onderweg ontmoet Viroedhaka Boeddha, omsingeld door herten. Viroedhaka vindt Boeddha een brutale oplichter en hij probeert hem te doden. Boeddha wordt door de herten gered, en de Kristallen prins trekt geschokt terug. Later, als Boeddha Dhepa probeert te redden door middel van bloedtransfusie, ontmoet Viroedhaka Boeddha weer. Hij wordt beledigd, omdat Boeddha op zijn rug blijft liggen om Dhepa te redden. Viroedhaka beveelt hem op te staan, anders richt hij een bloedbad aan in het woud van Oeroevela. Boeddha noemt hem zielig en Viroedhaka wordt aangevallen door Tatta, die zich op Kosala wil wreken door de prins te vermoorden. Boeddha staat dit niet toe, en de Kristallen prins trekt zich verbouwereerd terug.

Prins AjatasattoeEdit

In het zevende album is de Kristallen prins veel over Boeddha teweten gekomen. Hij kan hem niet zomaar doden, omdat Boeddha door Bimbisara gesteund wordt. Als Boeddha in zijn vaderland aan is gekomen laat Viroedhaka hem zien hoe zijn volk gestraft wordt, door te zwoegen totdat er geen Shakya meer over is. Ook laat Viroedhaka Boeddha diens vader zien, die uitgemergeld en afgeleefd in een cel zit te verpieteren. Tot Viroedhaka's ergernis beweert Boeddha medelijden met de prins te hebeben. Viroedhaka besluit om Boeddha een preek voor zijn volk te laten geven. Hij hoopt dat Boeddha zijn volk stimuleert om in opstand te komen, zodat hij dan iedereen kan neerschieten. Boeddha vertelt echter dat niemand van de Shakya's zo erg lijdt als de Kristallen prins, voor alles wat hij iedereen heeeft aangedaan. Viroedhaka
Viroedhaka

De kristallen prins op latere leeftijd

wordt kwaad op Boeddha, maar uiteindelijk geeft hij toe dat hij psychische pijn lijdt. Boeddha beweert dat hij niet lijdt omdat hij de zoon van een slavin is, maar omdat hij zijn moeder veracht heeft. Bovendien zou de Kristallen prins lijden voor het leed dat hij de Shakya's heeft aangedaan. Als hij de Shakya's vergeeft en terugkeert naar huis, zal zijn leed slinken. Viroedhaka is echter te wrokkig om de Shakya's te vergeven. Viroedhaka denkt dat hij zijn leed kan laten verdwijnen, als hij iedereen verbiedt te beweren dat zijn moeder ooit een slavin is geweest. Boeddha beweert dat dit voor de Kristallen prins niets zal veranderen. Boeddha vraagt Viroedhaka wie hij meer zou benijden: een vale olifant in de tuin van een edelman geboren, of een witte in de vuilnis. Vidoedhaka zegt dat er daar geen witte olifanten worden geboren, waarop Boeddha antwoordt dat zo'n olifant zijn moeder was. Als Viroedhaka dit heeft laten bezinken, en na nog een paar andere gesprekken met Boeddha, besluit hij de Shakya's te vergeven en terug te trekken. Hij is Boeddha dankbaar voor alles wat hij hem geleerd heeft. Viroedhaka nodigt Boeddha uit een keer naar Kosala te komen om samen met zijn vader meer te leren.

JetavanaEdit

In het achtste album blijkt Prasenajit niet tevreden te zijn met Viroedhaka's vergiffenis jegens de Shakya's. Hij eist de Kristallen prins de Shakya's uit te roeien, anders zal Viroedhaka misschien wel nooit koning worden. Boeddha overtuigt Viroedhaka om zijn eigen hart te volgen en niet blind bevelen op te volgen. Viroedhaka ziet af van zijn aanval op Kapilavastoe. Als hij er achter komt dat zijn vader een worstelaar aanneemt als zoon voor in de plaats van de Kristallen prins, is Viroedhaka ervan overtuigd dat zijn vader gek is geworden. Hij laat zijn vader opsluiten en hij benoemt zichzelf koning van Kosala. Hij laat een welkomsfeest oprichten voor Boeddha, en Viroedhaka's zoon Jeta bouwt een tempel voor Boeddha waarin hij kan preken. Als Boeddha wordt beschuldigd van moord, gaat Viroedhaka op zoek naar de echte moordenaar. Als Tatta een van de Kosalaanse zoek soldaten vermoort, besluit Viroedhaka een patrouille te sturen. Dit ontketent een oorlog tussen Kosala en Shakya's die wraaklustig zijn geworden door de onderdrukking. Deze keer neemt Viroedhaka geen halve maatregelen en hij moordt de stad uit. Viroedhaka vraagt vergiffenis aan Boeddha en hij belooft goed te zorgen voor de overgebleven Shakya's. Boeddha verzoekt Viroedhaka om zijn vader vrij te laten. Ondanks dat Prasenajit zijn verguisde zoon niet erkent als nieuwe koning, stemt Viroedhaka toe zijn vader vrij te laten.