Wikia


Prasenajit was de koning van Kosala en de vader van Viroedhaka. Prasenajit was verantwoordelijk voor de
King prasenajit 24198
inval van Kapilavastoe nadat hij door de Shakiya's bedrogen werd. Prasenajit bleek nog minder vergevingsgezind te zijn dan zijn zoon, wat een fataal conflict tussen vander en zoon veroorzaakte.

BiografieEdit

Vier ontmoetingenEdit

Prsenajit debuteert in het tweede album. Hij was oorspronkelijk worstelkampioen, maar hij werd koning wegens gebrek aan een troonsopvolger. Prasenajit voerde een meedogenlose politiek en het ontbrak hem aan gratie.

Bij een ontmoeting met prins Siddharta beveelt Prasenajit dat de Shakiya's hem een edelvrouw sturen als koningin van Kosala, zodat de Kosalanen en de Shakiya's elkaar verwanten worden. Wanneer de Shakiya's weigeren zou Kapilavastoe worden binnengevallen. De Shakiya's vermommen een dienares als edelvrouw enn schenken haar als bruid. Prasenajit trapt in de list en een jaar later wordt hem een troonsopvolger geschonken: prins Viroedhaka.

Het woud van OeroevelaEdit

In het vierde album stuurt Prasenajit zijn zoon naar Kapilavastoe om daar te studeren. In Kapilavastoe wordt de afkomst van Viroedhaka's moeder echter onthult, en Prasenajit weet zijn zoon er nog maar net van te weerhouden zijn eigen moeder te doden. Prasenajit voert het bevel om Kapilavastoe te veroveren en hij laat alle Shakiya's boeten voor wat hem is aangedaan, tot er geen Shakiya meer over is.

Als Viroedhaka Yatala gaat trainen is Prasenajit sceptisch of de reus hun wel zou gehoorzamen. Bovendien hindert de koning zich aan Yatala's onrustige slaapgedrag. De Kristallen prins weet echer het vertrouwen van zijn vader te winnen.

Wanneer de pest onder de slavinnen uitbreekt, vindt Viroedhaka het het beste om alle slavinnen -inclusief zijn moeder- te verbranden. Prasenajit vindt dit een onmenselijke maatregel van zijn zoon, maar Viroedhaka geeft hier geen gehoor aan, aangezien een heerser geen genade hoeft te tonen tegenover een slavin.

JetavanaEdit

In het achtste album toont Prasenajit zijn ontstemming tegenover de vergevingsgezindheid van zijn zoon ten opzichte van de Shakiya's. Hij beveelt de prins om de Shakiya's uit te moorden, of zijn erfenis als koning wordt de
21

Prasenajit op oudere leeftijd

prins ontzegd. Viroedhaka stemt toe, maar wordt door Boeddha op andere gedachten gebracht. Als Prasenajit een worstelaar als troonsopvolger kiest in plaats van zijn zoon, wordt Viroedhaka overtuigd dat zijn vader zijn verstand heeft verloren. Hij bestijgd de troon en laat zijn vader opsluiten.

Boeddha vindt Prasenajit in zijn cel, nadat hij van Viroedhaka gehoord had dat diens vader dood was. Wanneer Prasenajit hoort dat hij door zijn zoon dood gewaand wordt, groeit zijn haat jegens zijn zoon en hij smeekt Boeddha om hem te bevrijden. Boeddha wordt weggelijdt door Viroedhaka die zijn vader weigert te bevrijden. Boeddha gaf Prasenajit een geheime aanwijzing dat er zich een bontgenoot in zijn cel bevindt. Prasenajit vindt een plantje en hij besluit het te verzorgen. 

Na de val van de Shakiya's toont Prasenajit zijn goedkeuring tegeover zijn zoon. Hij erkent hem echter nog steeds niet als de nieuwe koning van Kosala en tot zijn woede blijft hij daarom opgesloten. Intusen heeft Prasenajit een band opgebouwd met het plantje en in zijn dromen verandert het in een meisje dat Prasenajit aandacht een vriendschap geeft. Dit geeft Prasenajit kracht om in leven te blijven.

Nadat Prasenajit op aandringen van Boeddha wordt vrijgelaten, besluit Prasenajit om hulp te vragen aan koning Bimbisara om zijn troon terug te krijgen. De tocht naar Maghada is echter te wraar voor de oude man en hij sterft van uitputting voor de poort van het koninklijk paleis, nadat hij te horen heeft gekregen dat Maghada een nieuwe koning heeft gekregen: Ajatasattoe