Wikia


Devadatta 3
Ik wilde net als jij zijn, maar dat lukte niet. D-daarom haat ik je zo.--Devadatta

Devadatta was de zoon van Bandaka. Hij werd een volgeling van Boeddha, maar door meningsverschillen en groeiende zelfoverschatting werd Devadatta Boeddha uiteindelijk net zo vijandig gezind als zijn vader Siddharta ooit was.

BiografieEdit

Vier ontmoetingenEdit

Devadatta wordt aan het eind van het tweede album geboren. Bandaka heeft ooit voorspeld dat Devadatta Siddharta ooit een afstraffing zal geven, en ook Devadatta's moeder vindt haar zoon erg op diens vader lijken.

DevadattaEdit

In het derde album is Devadatta een kleine jongen en, omdat iedereen een hekel had aan Bandaka, wordt Devadatta door kinderen en diens ouders gepest en Devadatta's stiefvader geeft hem voor het geringste een afstraffing. Tijdens een picknick valt Devadatta samen met een paar pestkoppen in een grot en Devadatta vind een waterbron. Niet goed beseffende wat hij doet, verdedigt hij het water door de andere kinderen te vermoorden
Devadatta 24163

Devadatta als kind

als ze in de buurt komen. Als Devadatta wordt gevonden, wordt hij voor straf in het wild vastgebonden om te worden opgegeten door wilde dieren. Een wolvin redt Devadatta echter, omdat Devadatta ooit een splinter uit de poot van een zuigeling van de wolvin heeft gehaald. Devadatta wil niets meer met de mensen te maken hebben, en hij wordt als een wolf opgevoed door zijn wolvenmoeder en broer. Tijdens het droge seizoen sterft Devadatta's moeder en Devadatta's broertje wordt opgegeten door een bergleeuw. Devadatta moet hard huilen en hij trekt zo de aandacht van Naradatta, die ook als een dier leeft. Devadatta gaat met hem mee en Naradatta leert Devadatta enkele Darwinistisch wijsheden. Naradatta vindt dat Devadatta niet thuishoort in de wildernis en hij stuurt hem terug naar de mensenwereld. Hier lijkt Devadatta niet goed in te passen. Hij wordt mishandeld en zelfs tegen een wolf opgezet om mee te vechten. Devadatta weet echter te ontsnappen en hij ontmoet Ghagra, die hem gebruikt voor haar duistere plannen om haar ex te wreken. Van Ghagra leert Devadatta dat het bezitten van geld belangrijk is in de maatschappij van de mensen. Nadat Devadatta Ghagra's wraakplan verprutst, moeten ze vluchten. Onderweg sterft Gharga. Devadatta besluit om later de rijkste en sterkste mens te worden.

Het hertenparkEdit

Er is van Devadatta's woeste jeugd weinig overgebleven in het vijfde album. Hij is een beleefde, intelligente, onderdanige, sluwe jongeman geworden, die in de hoofdstad van Maghada een rijke toekomst wilt opbouwen. Devadatta hoopt een goede zwaardman te kunnen trainen om hem vervolgens in de koninkijke garde te krijgen,
Tatta en Devadatta

Devadatta ontmoet Tatta

zodat hij vervolgens als raadsman zich een weg naar de top kan banen. Devadatta ontmoet Tatta en hij vindt hem prima geschikt als zwaardvechter. Tatta ergert zich eerst nogal aan Devadatta, maar als soldaat van Maghada zal hij zich op Kosala kunnen wreken. Tatta wordt aangenomen en Devadatta wordt een vertrouweling van minister Onderbuik. Devadatta weet ook een vriendschap op te bouwen met Ajatasattoe. Devadatta hoort verhalen van Migaila over Siddharta, en Devadatta vindt diens filosofie onvolgbaar. De eerste ontmoeting tussen hem en Boeddha verlopen ook niet al te best, onder andere omdat Boeddha psychisch wordt lastig gevallen door de demon Mara. Als Kosala Maghada uitdaagt om een duel te houden om een stuk land te winnen, vindt Devadatta Tatta hiervoor geschikt. Als Tatta's tegenstander Yatala blijkt te zijn, huurt Devadatta huurmoordenaars in om Yatala tijdens het duel te vergiftigen. Tatta en Bimbisara vinden dit doorgestoken kaart, en Devadatta moet zich zichzelf indekken. Hij geeft Migaila een drankje waardoor ze stom wordt, en vervolgens geeft Devadatta Migaila aan als de schuldige van de aanslag op Yatala. Migaila wordt naar Kosala gebracht, maar Devadatta laat Tatta Migaila onderweg redden. Hij volg Tatta en Migaila naar Boeddha, om te zien hoe geweldig die nou eigenlijk is. Als Devadatta ziet hoe Boeddha Migiala haar stem teruggeeft, is Devadata overtuigd van Boeddha fenomenaal is. Hij besluit een organisatie op te richten voor de toekomstige volgelingen van Boeddha. Zichzelf benoemt hij tot zaakwaarnemer.

Prins AjatasattoeEdit

In het zevende album heeft Boeddha inderdaad een heleboel volgelingen. Devadatta's organisatieplannen staan de meeste volgelingen wel aan, maar Devadatta als voorzitter vindt niet iedereen een goed idee. Devadatta wil ook de opgesloten Ajatasattoe helpen om hem van het idee af te helpen dat hij ooit zijn vader zal vermoorden. Hij denkt dat de enige oplossing is dat Bimbisara zal moeten aftreden om een verre reis te maken, zodat Ajatasattoe zijn vader niet kan vermoorden. Devadatta heeft de middelen om de koning te dwingen af te treden, maar de koningin weigert mee te werken. Als Ajatasattoes vriendin Yoedelka wordt vermoord, denkt Ajatasattoe dat hij door
Wtf

Devadatta verleidt Boeddha

Devadatta is verraden. Deze zweert echter niets met deze geschiedenis te maken te hebben en hij beweert dat Bimbisara het bevel heeft gegeven Yoedelka te executeren. Devadatta wordt jaloers als Boeddha Saripoetta en Moggalana tot zijn opvolgers benoemt. Devadatta probeert Boeddha te overtuigen en zelfs te verlijden dat hij de geknipte leider zou zijn. Devadatta wordt echter afgewezen en Moggalana voorspelt dat Devadatta zich spoedig tegen Boeddha zal opzetten. Dit begint als Devadatta van Tatta hoort dat Boeddha is vertrokken en er in Venoevana onrust drijgt.

JetavanaEdit

In de vier jaar die verstijken tussen album zeven en acht, is Devadatta flink aan de gang geweest. Hij heeft koning Bimbisara geleidelijk vergiftigd, zodat nu Ajatasattoe koning kan worden. Als ruil wil Devadatta de macht in handen in Venoevana. Ajatasattoe stemt toe en hij geeft een bevel dat Devadatta moet worden gehoorzaamd door Boeddha's volgelingen die hem als leider accepteren. Devadatta weet een kwart van de volgelingen te overtuigen hem te volgen, maar als Devadatta naar het paleis is om geld aan Ajatasattoe te vragen, weet Saripoetta de volgelingen weer terug te krijgen met een list. Devadatta is woedend en hij is nu tot alles in staat. Als Boeddha in Maghada terugkeert, verbiedt Ajatasattoe hem Venoevana te betreden, omdat Devadatta was aangewezen als leider. Na een discussie en een mislukte poging tot vergiftiging stemt Devadatta toe om naar Venoevana te gaan om de volgelingen te laten stemmen wie de juiste leider zou moeten zijn. Onderweg probeert Devadatta Boeddha nog twee keer te vermoorden, maar zonder succes. Bij zijn derde poging raakt Devadatta zelf gewond en hij is stervende. Hoewel hij beweert dat Boeddha zijn grootste vijand is, zegt Boeddha dat hij alleen zijn eigen vijand was.

Na zijn doodEdit

Devadatta's dood zorgt voor veel verdriet bij Ajatasattoe. Omdat hij van Devadatta geen versterkende drank meer krijgt, wordt Ajatasattoe bovendien erg ziek en hij krijgt een enorm gezwel. Boeddha weet hem hiervan te genezen.